13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘مجلس’

اعدام می شویم!

Posted by lord13 در ژوئیه 3, 2008

گمان می رفت مجلس جدید متعادل تر از دولت باشد و این تفاوت آن ها را گاهی در مقابل هم قرار دهد ولی این یک رویا بود! مجلس دو فوریت در خواست برداشت از حساب ذخیره را رد کرد و با این کار حساسیت ها را از آن دور کرد وحالا با آن موفقت کرده. جالب است سال قبل هم دولت این لایحه را به مجلی داده بود و آن زمان خبری از خشکسالی یا سرمازدگی نبود! و امسال هم همان دوباره داده شده و فقط عنوان خشکسالی را یدک می کشد.
مجلس جدید در اصل سیاست های دولت را جلا داده شده و با ظاهر زیبا معرفی می کند و تازه در مواقعی مثل قانون جدید از دولت هم جلو تر افتاده. در این قانون آمده است:تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد می توانند موجب اعدام شخصی خاطی شوند.
قانون دقیق نیست و دست کارگزار مربوطه را باز می گذارد چرا که جرم فساد اصلا» مشخص نیست. همانطور که با طرح امنیت اجتماعی به حجاب رسیدگی می شود ممکن است با دیدگاه های انتقادی هم با نام فساد برخورد شود. به نظر من هدف اصلی قانون همین است چرا که همه می دانند یکی از بزرگ ترین جامعه های مجازی – نسبت به امکانات اینترت – در ایران است به طوری که گاهی در کنار غول هایی مثل چین و برزیل قرار می گیرد. از این جامعه همواره سرکش هایی پدید می آیند. مثال بارزش در سیاست است چرا که در جامعه ای درهایش بسته اند شما مجبورید در حیاط خلوتتان هوا بخورید.
در واقع این قانون بیشتر برای این وضع شده است تا این فضای باز بسته تر و کوچک تر شود. کار کرد عملی ندارد چرا که اثبات هویت یک فرد کار راحتی نیست و درضمن تعداد خیلی بیشتر از آن است که رسیدگی کردن به تحقق بپیوندد پس هدف چیست؟ هدف ایجاد یک ترس است یک دلهره یک فضای پلیسی چرا که دولت ها هرگز تک تک افراد را تحت نظر ندارند ولی سعی می کنند این فضا را به وجود بیاورند که مردم چنین احساسی داشته باشند.
نتیجه اینکه از این به بعد رشد وبلاگشتان کمتر می شود و نباید از تعطیل شدن های پیاپی وبلاگ ها تعجب کرد.

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: , | 3 Comments »