13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘قدرت’

بازگشت عالیجناب

Posted by lord13 در مه 21, 2008

قانون ها به راحتی شکسته می شود و افراد خودشان را ملزم به آن نمی دانند. کارهای فرا قانونی انجام می شود. خسرو خوبان دوباره به دفاع از محبوبش می پردازد. دستگیری ها انجام می شود ولی تلاش ها برای ازادی نتیجه ندارد. مردم در خوابند. باز هم در کیهان عده ای به ارتداد و ضد انقلابی بودن متهم می شوند. به جای مستند «هویت» که یک بار پخش شد هر شب 20:30پخش می شود. روزنامه های مستقل وجود ندارند و آن هایی هم که هستند یا سرشار از گاف های ساده لوحانه اند عاقلانشان هم مجبورند نصفه و نیمه حرف بزنند تا در تاریکی به زندگی حقیرشان ادامه بدهند.صدای قهقهه ای مستانه ای به گوش می رسد انگار هر دقیقا» 10 سال به عقب برگشته ایم. تاریکخانه ها دوباره به کار افتاده اند مواظب باشید!

Advertisements

Posted in Uncategorized | برچسب‌ها: , , | Leave a Comment »