13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘دین’

اقتصاد دینی: تناقضی رفع نشدنی

Posted by lord13 در آوریل 11, 2008

وقتی دین وارد نظام می شود می نوان انتظار داشت که در بیشتر موراد دیگر هم اثرش را نشان بدهد و یکی از مهمترین آن ها اقتصاد است . بعضی ها می گویند باید راه دین را در اقتصاد طوری ایجاد کرد که خرابی ایجاد نکند ولی به نظر من این حرف فقط از دهان کسی بیرون می اید که اصلا» با ذات دین آشنا نیست. دین یک شکل دارد و همیشه این طور است اصلاح و روش هم سرش نمی شود وقتی پایش به اقتصاد باز شود دیگر کارش هم نمی شود کرد.
از سطحی ترین تبعات ورود دین به اقتصاد می توان از محدودیت در برخی تجارت ها صحبت کرد چیز هایی که دین آن ها را ممنوع کرده که اغلب هم تجارت های فوق العاده پر سودی هستند . اما این سطحی ترین بخش ماجرا است چرا که به سرعت نظریات اقتصاد دینی هم اختراع می شوند و توسط نیروهای متعصب هم فشار برای اجرای ان ها بیشتر می شود و مثلا» در شرایطی که ییک اقتصاد دان خصوصی شدن را برای درمان تجویز می کند دین به بهانه ایجاد عدالت از ان جلوگیری می کند این در اصل نخستین جرقه ها برای برخورد دین و عقل است.افرادی که روشی خلاف دین پیشنهاد می کنند به کافر بودن متهم می شوند و متخصصان دینی هم به بی عقلی مشهور می شوند . آن چیزی که در این میان به دست فراموشی سپرده می شود یافتن درمان برای این اقتصاد بیمار است . همین بن بست است که سالها ایران را در بدترین وضعیت نگه داشته است. کشوری که می توانست به پشتوانه ی فروش نفت و گرانی آن در این چند سال به یک غول در منطقه تبدیل بشود حالا مثل پیکر نیمه جان تشنه ای است که در حال خفه شدن زیر آب است.

Advertisements

Posted in اقتصادی, اجتماعی, سیاسی | برچسب‌ها: , , | 3 Comments »

توجیه عقلانی – دین الهی

Posted by lord13 در ژانویه 31, 2008

عده ای چون به تفکر و عقل اعتقاد راسخی دارند همیشه سعی دارند چیز های اطرافشان را از همین طریق تحلیلی و توجیه کنند ( من هم این طور هستم). ولی بعضی هایشان در موضوع دین دچار وارفتگی می شوند واز تحلیل به توجیه می رسند که گاهی باعقل مخالف است! مشکل اینجا است که دین آمده است چون عقل انسان را ناقص می دانسته و آن را برای سعادت بشر کافی نمی دانسته  پس نباید انتظار داشت که دین با عقل ( حداقل از دیدگاه ما )قابل تحلیل  پذیر باشد پس لطفا» بیش از این به دنبال توجیه عقلانی برای دین الهی نباشید! لطفا»

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: , , | 3 Comments »

وقتی خدا رشوه می گیرد!

Posted by lord13 در دسامبر 19, 2007

گاهی فکر می کردم مردم دوران وسطا چه قدر احمق بوده اند که پول می دادند به کشیش ها تا زمینی را در بهشت بخرند! فکر می کردم شاید درک آن ها از بهشت همان قدر است ولی وقتی به اطراف خودم نگاه می کنم چیز هایی را می بینم که هر چند نه دقیقا» بلکه تقریبا» با آن ها منطبق است .

» صدقه 70 نوع بلا را دفع می کند» این جمله را هزاران بار دیده ایم ولی آیا عکس آن هم درست است؟ یعنی اگر صدقه را» نپردازیم» دچار آن بلا ها می شویم؟ آیا این جمله در خودش تهدیدی نهفته ندارد؟ اگر صدقه را کمک به محرومان به حساب بیاوریم فارغ از بحث دینی من هم بسیار آن را دوست دارم و آن را کار انسان دوستانه به حساب می آورم ولی وقتی در چارچوبی آن را بررسی می کنیم که آن را الزام فرض کند قضیه فرق می کند.و حتی اگر عکس آن درست نباشد آیا خدا خطرات را از ما دور می کند چون صدقه » پرداخته ایم» و آیا این خود نوعی نظام سرمایه داری نیست که امکانات را در قبال مبلغ در اختیار دیگران می گذارد؟

البته این ها فقط سوال است و خودم هم نمی دانم تا چه حد درست هستند بد بختانه عادت کرده ایم که این طور چیز ها را پنهان کنیم و می ترسیم بیانشان کنیم ولی ایمان دارم اگر در ابتدا به همه چیز شک می کردیم الان همه چیز بهتر بود

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: , , , | 6 Comments »