13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘توهین اسلام حکومت نواب صفوی’

توهین به مقدسات در ایستگاه «شهید» نواب صفوی

Posted by lord13 در نوامبر 22, 2007

 اگر در تهران سوار مترو شده باشید حتما» اسم این ایستگاه را شنیده اید:»شهید» نواب صفوی.آیا خودش را می شناسیدش؟ بله اکثر ما از دوران مدرسه چیز هایی به یاد داریم:»کسی که در مقابل ظلم ایستاد» ولی هرگز به آن نوشته ها اعتماد نکنید! نواب ترور می کرد گروه داشت و اشخاصی را «خودشان» صلاح می دیدند برای «اسلام» مضر است می کشتند. خنده دار است ملتی که ادعا می کند خواهان صلح است از این چنین انسانی تجلیل می کند و برایش سالگرد می گیرد.همیشه دشمنان برای هر کسی وجود دارند و یکی از راهها همیشه کشتن است! ولی آیا کشتن راه خوبی است؟ اگر قرار باشد هر کس در خیابان افرادی که به اسلام آن هم از زاویه دید خودش ضرر می زنند را بکشد فکر می کنم ایران یک کشتارگاه بزرگ باشد! آیا ملاک برای تجلیلی از این چنین افرادی فقط به خاطر دشمنی با نظام های پیشین نیست؟

همه چیز هایی که دو هزار سال اجدادمان برای آن ها تلاش کرده بودند می سوزانیم وقتی می گوییم مرگ بر نظام ستم شاهی 2500 ساله.من از کسی طرفداری نمی کنم ولی می خواهم بدانم آیا حتی یک نقطه روشن در تاریخ ایران آن هم در بازه ای به این بزرگی نیست> کاری ندارم که پادشاهان آخر خوب بودند یا بد ولی آیا ما می توانیم به خاطر اینکه وقتی در یک باغ قدم می زنیم و لباسمان خاکی می شود آن باغ را یک باغ از جنس خاک بدانیم؟ آیا این توهین به شهیدانی که برای حفظ کشورشان به جبهه ها رفتند نیست که بگوییم:»شهید» نواب صفوی؟

بعضی اوقات هوا آن قدر تاریک است که نمی توانیم بفهمیم صبح است یا شب!

Advertisements

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: | 12 Comments »