13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘احمدی نژاد’

حرامزادگی سیاسی:چگونه پسر از پدر نشانه ای ندارد.

Posted by lord13 در ژوئیه 29, 2008

یک مقاله هفته ی پیش در شهروند امروز از کرباسچی چاپ شده بود که یک نکته ی جالب با خودش داشت. کرباسچی چون به حلقه ی تکنو کرات ها و کارگزاران تعلق دارد طبیعی است که ازآن ها دفاع کند.اما حرفی که کرباسچی زد شبیه دفاع نبود و بیشتر واقع بینانه بود.سوالی که برای من بعد از خواندن آن مقاله برای من پیش آمد ربطی به هدف اصلی آن مقاله نداشت و یکی از نکات فرعی مورد نظر نویسنده اش بود.»چرا از دل دولت 8 ساله ی تکنوکرات ها حکومتی با شعار دمکراسی و توسعه ی سیاسی بیرون آمد(یک پیش رفت و حرکت از فن سالاری به مردم سالاری) ولی از دل حکومت توسعه ی سیاسی حکومت مبتنی بر پوپولیسم و نا متعدل و ضعیف و نا کارآمد بیرون آمد.صریح تر بگویم چرا حاصل دوران تعدیل اقتصادی توسعه ی سیاسی بود ولی حاصل توسعه یسیاسی پس رفت و یک پوپولیسم مبتنی بر بی خردی شد؟
این سوال هم هست که آیا اصلا» دولت نهم فرزند حلال و مشروع خاتمی بود. آیا حاصل رفرمیسم بود یا پدر دیگری داشت؟ به نظر من این پدر-حتی پدرها- دیگر بود که باعث این فاجعه شد پدرهایی متفاوت مثل شورای نگهبان انصار و حلقه های قدرت. همانطوری هم که می دانید فرزندان نامشروع به پدر واقعی و حتی پدر بزرگ هایشان شباهتی ندارند و حس عاطفی هم از آن ها به ارث نبرده اند.به همین دلیل است که به سادگی پدر کشی می کنند!
باید اعتراف کرد که تکنو کرات ها در نگهداری از مادر دولت بعدی (انتخابات) موفق تر از اصلاح طلبان بودند!

Advertisements

Posted in اجتماعی, سیاسی | برچسب‌ها: , | Leave a Comment »

نفت بنیاد ,مستضعفین ,احمدی نژاد

Posted by lord13 در ژوئیه 21, 2008

اتفاق 1)چند هفته قبل امتیاز فروش نفت به بنیاد مستضعفین(یا مستضعفان) داده شد.مقام مسئول می گوید این کار در جهت خصوصی سازی انجام شده.وقتی خبرنگار می پرسد آیا شرکت های دیگر هم می توانند برای این کار درخواست بدهند و مقام جواب می دهد:نه خیر! و این یعنی این کار به بهانه خصوصی سازی انجام شده و فقط در جهت زیاده خواهی است.
اتفاق 2)فروزنده(وزیر دفاع دوران هاشمی ) ناگهان از احمدی نژاد دفاع می کند و او را شجاع خطاب می کند.باید پرسید فروزنده در تمام این مدت ها کجا بوده که در سال سوم و آن هم پس از اعطای حق فروش نفت به بنیاد مستضعفین به شجاعت احمدی نژاد پی برده است.
فروزنده بعد از انتخاب خاتمی به گوشه ای خزید.بهت ناگهانی او را فرا گرفت.ولی جایی همیشه برای امثال او و رفیق دوست ها و عسگر اولادی ها هست تا جیبشان خالی نباشد.یکی از آنها همین بنیاد مستضعفان است که هیچ نظارتی را قبول نمی کند.البته امثال عسگر اولادی عضق بیشتری به خود قدرت دارند تا ثروت ولی فروزنده این طور نبود.
شاید با این توضیحات ارتباط دو اتفاق را فهمیده باشید ولی این سوال برای من می ماند که آرزوی «نظارت دقیق بر همه» کی در این سرزمین بلا زده عملی می شود.

Posted in Uncategorized | برچسب‌ها: , , | Leave a Comment »

دانشگاه کلمبیا را خدا آزاد کرد!

Posted by lord13 در مه 29, 2008

وقتی امام گقت «خرمشهر را خدا ازاد کرد» یک نفر نبود که بگه پدر جان تو که امروز این فرد را می زنی باید توضیح بدهی دیروز خدا بود که بچه ها را می کشت یا فردا هم اگر کشور اوضایش قاطی پاتی شد خدا است که دارد کشور را هم میزند! اگر این یک نفر آن موقع پیدا می شد امروز نمی دیدیم که احمدی نژاد هم ژانگولر بازی هایش را به پای امام زمان بریزد. تازه کسانی هم که خودشان را یاران امام می دانند از کار احمدی نژاد انتقاد می کنند ولی در مقابل امام ساکت ماندند!

Posted in Uncategorized | برچسب‌ها: , | 3 Comments »