13

خوانش انتقادی همه چیز

Posts Tagged ‘احمدبی نژاد امپریالسیت ایران’

امپریالیست شدیم رفت!

Posted by lord13 در دسامبر 6, 2007

سال ها قبل کشور های اروپایی که ثروت زیادی از استعمار به جیب زده بودند یک راه فوق العاده برای افزایش ثروت خود پیدا کردند آن ها وام های کلانی به کشور های فقیر می دادند کشورهایی که خودشان ان ها را به خاک سیاه نشانده بودند و مسلما» به خاطر نفوذشان در آن کشور ها می دانستند چه طور آن وام ها را بسوزانند و یا با روشی از این جیب به آن جیب ببرند بعد از چند وقت هم که طلب وامشان را می کردند با مظلومیت تمام به معدن ها ی آن کشور ها راضی می شدند! با این کار هم در بین مردم آن کشور محبوب تر می شدند و از طرف دیگر جای پای بزرگ خودشان را محکم در آن کشور فرو می کردند.
حالا پس از سالها کشوری آن راه را دوباره شروع کرده فکر می کنید آن کشور کجاست؟ درست است ایران خودمان که همیشه مخالفت خود را با نظام های سرمایه داری اعلام می کند به بیشتر کشور هایی که کورسوی امیدی به قدرتشان نیست وام داده! لیست وام ها آن قدر عجیب است که کسی به آن ها اعتنایی نمی کند ولی کافیست نه به صورت حرفه ای بلکه آماتور اخبار را کنترل کنید و ببینید وام هایی که گاهی به کشور هایی می دهیم که آن ها را برادر می خوانیم امید برگشت کمی دارند!
اگر مثل من قبلا» فکر می کردید احمدی نژاد کاری جز دیکتاتور بازی و حرف های صد تا یک غاز بلد نیست باید بدانید که خرگوش ما گرگ درآمده!

Advertisements

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: | 3 Comments »