13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 3 اوت 2008

هزاران سال تا دمکراسی

Posted by lord13 در اوت 3, 2008

چرا در دنیایی با مرزهای شیشه ای این قدر حکومت ها متفاوت اند؟ شاید مهمترین پاسخ این باشد که حکومت و اداره ی جامعه به عواملی در درون و شخصیت تک تک انسانهای جامعه برمیگردد.
در آمریکا روزی هرکس می توانست تفنگی داشته باشد زمین هم داشت اما بعد ها ترجیح دادند به جای این هرج و مرج کسی را به عنوان رییس انتخاب کنند و حرف او را همه قبول کنند.اولین رییس ها قویترین ها بودند اما با گذشت زمان دیدند اگر رییس کسی باشد که اکثریت آن را قبول داشته باشند نتیجه بهتر خواهد بود و رای گیری مبنا شد. اما نتیجه ی رای به چیزی مثل هیتلر و موسولینی هم منجر می شد.چیزی به اسم پوپولیم. برای این مشکل هم راه حلی بود و آن احزاب بود.جامعه مدنی فاصله ای بین توده ها و قدرتمندان ایجاد می کند تا از فریفتگی آنها جلوگیری کند. تا به امروز این راه حل ها مدام بهترشده اند. و در آینده هم همین طور پیش رفت می کنند مهم ترین نکته این است که کسی از کره ماه نیامد و این راه را اجرا کند.خود افراد جامعه به این نتایج رسیدند.منظورم این است که نمی شود این راه ها ی رسیدن به دمکراسی را اجرا کرد بلکه آنها خودشان به مرور اجرا می شوند.شاید تنها کار این باشد که باید آنها را با استدلال درست بیان کرد تا شاید روی آن فکر بشود.
در ایران در مرحله ای هستیم که هنوز عده ای با اساس رای گیری و خواسته اکثریت مشکل دارند. این عده یا از کسانی هستند که قدرت را می خواهند و از ازدست دادنش ناراحتند و یا کسانی هستند که از وجود پوپولیسم می ترسند.هرکدام را حلی دارند یکی دستکاری در رای گیری ها و دیگری گسترش جامعه مدنی و بین این دو نبرد سختی در حال انجام است. نمی دانم این جدال چند سال طول می کشد اما با توجه به اینکه هزاران سال طول کشید تا مردم ایران بفهمند باید خودشان برای خودشان حکومت تشکیل بدهند و لازم نیست همیشه ارباب داشته باشند(البته شک دارم کامل فهمیده باشند!) احتمالا» چند صد سال دیگر می توانیم به چیزی مشابه دمکراسی در ایران برسیم!

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »