13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 27 ژوئیه 2008

there will be the blood

Posted by lord13 در ژوئیه 27, 2008

به نظر من «خون به پا می شود» از بهترین فیلم های امسال بود. اصلا» مهم نیست که کارگردانش را متهممی کنند که اهداف سیاسی داشته ولی به نظر من از جمله عالیترین های سینمای جهان بود. البته برای اسکار جدا» رقابت نزدیکی بین این فیلم و «جایی برای پیرمردها نیست» بود.صد البته که فیلم برادران کوئن مثل همیشه خوب بود ولی این فیلم هم زیبایی های خاصی داشت.مثلا» از مهمترین ویژگی های فیلم قدرت طمع بود. طمع مثل آتش حاصل از نفت چنان بزرگ میشود که حتی فرزند(خوانده) را هم می سوزاند. این شامل کشیش هم می شود.کشیش در مقام خدا و مذهب وارد می شود مقاومت در برابر او به ظاهر مشکلات را در پیش داشت ولی در پایان کارگردان مشخص می کند که خدا هم در این بازی به خاطر پول وارد شده و حرص تنها نیروی بشری است و شاید اینجا مفهوم حرف راجر واترز را بفهمیم که می گوید:
God wants dollars
God wants cents
God wants pounds, shillings, and pence
God wants guilders
God wants Kroner
God wants Swiss francs
And God wants French francs
طمع مهمترین حس بشری است. چه برای پیش رفت و چه برای نابودی.هر دو اینها از یک منبع می آیند.همان نیرویی که جنگ ها را ایجاد می کند و آدم ها را می کشد علم را جلو می برد.این یک چاقوی دولبه است. این طمع چنان بالا می رود که مرد حتی گذشته ی خوبش را انکار می کند و آن را با چشم امروزش می بیند و نمی تواند تصور کند روزی بچه ای را بدون دلیل اقتصادی بزرگ کرده است. او یک هیولا شده که همه چیز را می خواهد.او شیطان نیست. چون خدایی هم نیست. این مفهوم آن تقابل در آخرین سکانس است. وقتی کشیش با شمایل خدا گونه اش وارد می شود و حتی خدا را برای پول نفی می کند. کنایه ایست به اینکه کشیش ها کشیش شدند چون راه دیگری برای پول درآوردن بلد نبودند. و هر وقت که لازم بشود برای پول خدا را زیر پا می گذارند.اینجا هیچ کس معصوم نیست حتی قدیس. بی رحمی فیلم تا جایی است که بعد از کشته شدن افراد در فیلم هیچ هیجانی در فیلم برداری نیست. مثلا» کنار ساحل مرد شیاد بدبخت را کشت و خاکش کرد بدون حتی کوچک ترین ترسی و همانجا راحت خوابید.
طمع که روزی در شکل حس پیشرفت خواهی عاقلانه ظاهر می شد به کشتن یک آدم طماع دیگر ختم می شود تنها چیزی که دقیقا» فیلم را توضیح می دهد نام آن است:
There will be the blood

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »