13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 7 ژوئیه 2008

حقیقت نخ نما

Posted by lord13 در ژوئیه 7, 2008

به این سمت و آن سمت می رفت بدون آنکه دلیلش را بداند. تمام مدت تلاش بی پایانش ادمه داشت بدون یک لحظه توقف. او حتی به خنده های مردم توجه نمی کرد. برای هدف نا معلومش مدام می دوید. روزی خندان بود و روزی گریان. هرگز در او شکی نبود.از شدت خستگی گاهی بر خاک می افتاد و تا ساعت ها بلند نمی شد یعنی توانی نداشت تا بلند شود کاملا» بی هوش بود. همین طور ساعات بی هوشی اش بیشتر می شد.فهمید پایان عمرش نزدیک شده پس در جستجوی حقیقت تلاش کرد. با دستهای نحیفش با پاهای ضعیفش و حقیقت را دید. حقیقت وجودش را نه تنها فهمید بلکه به وضوح دید .او نخ ها را دید. نخ هایی که تمام بدنش را به آسمان ها متصل می کرد نخ هایی که دیگر در حال پاره شدن بودند.حقیقت زندگی عروسک خیمه شب بازی نخ های پوسیده بودند.

Posted in شخصی | برچسب‌ها: | Leave a Comment »