13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 6 ژوئیه 2008

The Ballad Of Bill Hubbard

Posted by lord13 در ژوئیه 6, 2008

زندگی دقیقا» توت فرنگی است(نه شبیه) چون هر چه قدر که بیشتر بخوری طعمش را کمتر حس می کنی. از طرف دیگر آن قدر عاشق مزه اش شده ای که نتوانی ازش دل بکنی.
مهم ترین مساله الان این است که فقط 2 بسته سیگار دارم و اگر آن ها هم تمام بشوند چه می شود؟ در آن لحظه با شکوه که زمین می لرزد و آسمان میریزد آیا از عمق صدا ها بسته ی دیگری پیدا می شود؟
مهم ترین سوال این است که چرا مدتهاست قهوه ها آبشان زیاد شده؟ چه کسی این فرمان را صادر کرده که باید در قهوه «آب اضافه» ریخت؟ شاید از فرمان های خداست چون من با خودش صحبت نکرده ام!
بیشتر بوته های توت فرنگی ریشه ی محکمی ندارند. اصلا» کسی به ریشه ها توجه نمی کند. من خودم چند روزپیش فهمیدم ریشه ها در آمده اند. اما توت فرنگی ها روی شا خه سالم می مانند به همین خاطر کسی نمی فهمد. ریشه نداشتن مهم است ولی نه به اندازه ی سیگار.
من کلا» نظر خوبی ندارم. البته این یک چیز کلی است و شاید در جزئیات این طور نباشد.
The Ballad Of Bill Hubbard , stationary traveller,rose of sharon,pilgrim,the hour candle,sorrow,Have a Cigar,High HopesThe Final Cut,Breathe,Nobody Home,paranoid,Ænema,Intolerance,lipan conjuring,The grudge
فکر کنم دیگه بسه! درباره ی اینها چی فکر می کنید؟

Posted in شخصی | 1 Comment »