13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 2 ژوئیه 2008

فرار از منگنه پاسخگویی

Posted by lord13 در ژوئیه 2, 2008

پس از هشت سال بدون انجام هیچ اصلاح اصیلی جریان اصلاح طلبی از قدرت کنار می رود.با توجه به شناخت و مطالعات محافل قدرت بازگشت آن ها احتمالا» با تاخیر طولانی همراه خواهد بود.رقیب دیگر آن ها کیست؟ فعالانی که وابسته به داخل نیستند به جرم بر اندازی متهم می شوند و تمامشان با چوب «برانداز» رانده می شود. مدتهاست کسانی که پایشان در خارج است به براندازی متهم می شود و اصلا» مهم نیست میلانی باشند یا سروش!
پس از اطمینان از این دو رقیب نوبت سروری کردن است! نشانه ی آشکار آن هم حضور روح الله حسینیان در عرصه است. چرا که حسینیان چنان گذشته ی عجیبی دارد که همواره زیر سوال است و وقتی به عرصه آمده یعنی ترسی ندارد چون سوال کننده ای را در حد خود نمی داند!
از طرف دیگر خطر بازگشت اصلاح طلبان هنوز صفر نیست ولی وقتی قدرت در دستان آنها است توانایی تخریب شخصیت ها را دارند و چون اصلاحات بیشتر بر اساس اشخاص است تا مبانی فکر از این نا حیه به شدت ضربه پذیر است. با این تفسیر می توان گفت قدرت راستی ها چنا اوج خواهد گرفت تا زمانی که یک دوم خرداد دیگر اتفاق بیفتد و البته بعید است با وجود تجربه ای مثل آن راستی ها اصلا» اجازه اش را بدهند چرا که آنها نمی خواهند بار دیگر 8 سال زیر منگنه پاسخگویی باشند.

Posted in سیاسی | 2 Comments »