13

خوانش انتقادی همه چیز

Archive for 19 دسامبر 2007

امروز آدامس ها احساس نداشتند!

Posted by lord13 در دسامبر 19, 2007

وقتی بچه بودم گاهی یک پیر مرد که توی راه مدرسه می ایستاد و آدامس می فروخت را می دیدم و فکر می کردم که خدایا ای کاش پول توجیبی من اون قدر بود که تمام آدامس ها را می خریدم و می خوردم! یه کم که بزرگتر شدم بز هم می خواستم اون آدامس ها را بخرم نه برای اینکه بخورم برای اینکه پیر مرد توی سرما نماند و برود پیش زن و بچه هایش.

امروز هم که از کنار یک پیرمرد دست فروش رد می شدم دیدم آدامس دارد ولی حتی یکی هم نخریدم! نمی دانم چرا .

امروز هم پولش را داشتم و هم باید فهم و درکم از آن دوران بیبشتر می شد ولی من رد شدم بدون هیچ احساسی در تمام مسیر مترو به این فکر می کردم که خدایا چه بر سر من آمده؟  آیا اصلا» بلا بر سر من آمده؟ یا این هویت واقعی من است؟ احساس می کنم آن قدر در فضای خسته و آهنی دنیای قرن 21 لای چرخ دنده ها زیر فشار روغن و با بوی براده ها بوده ام که نمی توانم بدنم را از کثافت آهن پاک کنم.

برای این کارم علت نداشتم هنوز هم ندارم و نمی توانم بفهمم چه اتفاقی در حال افتادن است شاید تقصیر آدامس ها است که دیگر احساس ندارند! به نظر خودم اگر خدا من را به خاطر همین کار به جهنم بفرستد  حق دارد!

Advertisements

Posted in اجتماعی, شخصی | برچسب‌ها: , , | 3 Comments »

وقتی خدا رشوه می گیرد!

Posted by lord13 در دسامبر 19, 2007

گاهی فکر می کردم مردم دوران وسطا چه قدر احمق بوده اند که پول می دادند به کشیش ها تا زمینی را در بهشت بخرند! فکر می کردم شاید درک آن ها از بهشت همان قدر است ولی وقتی به اطراف خودم نگاه می کنم چیز هایی را می بینم که هر چند نه دقیقا» بلکه تقریبا» با آن ها منطبق است .

» صدقه 70 نوع بلا را دفع می کند» این جمله را هزاران بار دیده ایم ولی آیا عکس آن هم درست است؟ یعنی اگر صدقه را» نپردازیم» دچار آن بلا ها می شویم؟ آیا این جمله در خودش تهدیدی نهفته ندارد؟ اگر صدقه را کمک به محرومان به حساب بیاوریم فارغ از بحث دینی من هم بسیار آن را دوست دارم و آن را کار انسان دوستانه به حساب می آورم ولی وقتی در چارچوبی آن را بررسی می کنیم که آن را الزام فرض کند قضیه فرق می کند.و حتی اگر عکس آن درست نباشد آیا خدا خطرات را از ما دور می کند چون صدقه » پرداخته ایم» و آیا این خود نوعی نظام سرمایه داری نیست که امکانات را در قبال مبلغ در اختیار دیگران می گذارد؟

البته این ها فقط سوال است و خودم هم نمی دانم تا چه حد درست هستند بد بختانه عادت کرده ایم که این طور چیز ها را پنهان کنیم و می ترسیم بیانشان کنیم ولی ایمان دارم اگر در ابتدا به همه چیز شک می کردیم الان همه چیز بهتر بود

Posted in اجتماعی | برچسب‌ها: , , , | 6 Comments »